•  

  jobs_01

  Winkelmann to firma z długoletnią historią, wytwarzająca produkty wysokiej klasy dla największych światowych marek branży grzewczej i motoryzacyjnej. Jesteśmy organizacją o rozbudowanej strukturze, zatrudniającą kadrę o różnorodnym profilu zawodowym i specjalizacyjnym.

  W naszym zespole znajdują się zarówno najlepsi profesjonaliści i osoby z doświadczeniem zawodowym, jak i absolwenci szkół chcący zdobyć zawód. Cenimy osoby wychodzące z inicjatywą, komunikatywne i dobrze zorganizowane, dodatkowo posiadające dobrą znajomość języka niemieckiego i angielskiego: w pracy dla międzynarodowej firmy jest to istotna umiejętność.

 • Proces Rekrutacyjny

  rekrutacja1

  Rekrutację prowadzimy przez cały rok, w zależności od zapotrzebowania poszczególnych działów i jednostek organizacyjnych.

  Etap pierwszy rekrutacji: nadsyłanie aplikacji
  Prześlij nam swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres:

  rekrutacja@winkelmann-group.de
  rekrutacja@winkelmann-automotive.com

  external_link www.winkelmann-talents.com

  Etap drugi rekrutacji: rozmowy kwalifikacyjne
  Kandydatów, którzy spełniają wymagania stawiane w ogłoszeniu rekrutacyjnym i przeszli wstępny etap selekcji, zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną.
  Rozmowy przeprowadzają przedstawiciele Działu Personalnego oraz bezpośredni przełożony lub kierownik działu (w zależności od stanowiska, na które prowadzony jest proces rekrutacji).

  Etap trzeci rekrutacji: wyniki rekrutacji
  O wynikach rozmów rekrutacyjnych kandydaci informowani są bez względu na jej wynik.

  Adaptacja nowych pracowników
  Oferujemy wsparcie w procesie wdrażania się na nowym stanowisku. Organizujemy szkolenia i prezentacje, dzięki którym nowi pracownicy szybciej odnajdują się w nowych obowiązkach i zasadach panujących
  w firmie.

 • Współpraca ze szkołami i uczelniami

  DSC_0442
  Najdłużej, bo już od 2008 roku, Winkelmann współpracuje z Zespołem Szkół Elektryczno-Mechanicznych
  w Legnicy – została tam utworzona klasa patronacka, kształcąca młodzież w zawodzie technik elektronik.
  W ramach porozumienia firma zapewnia pracowni szkolnej m.in. oprogramowanie Autocad, a Centrum Kształcenia praktycznego, w którym uczniowie ćwiczą umiejętności praktyczne, wyposażyła w tokarki CNC oraz maszynę pomiarową. Co roku wychowankowie trzeciej klasy odbywają na terenie firmy miesięczne praktyki, które przygotowują ich do przyszłej pracy.

  – Współpraca z Winkelmannem układa nam się bardzo dobrze. Zainteresowanie klasą patronacką co roku jest ogromne. Nasi uczniowie otrzymują bardzo dużą pomoc od firmy. To są przede wszystkim praktyki zawodowe, ale także ubezpieczenia, stroje robocze, podręczniki, stypendia dla najlepszych – mówi Bronisława Lewandowska, dyrektor ZSEM. – Na tym jednak nie koniec. Najlepsi dostają propozycję pracy
  w Winkelmannie, a nawet dofinansowanie studiów zaocznych. Jesteśmy z takiej współpracy bardzo zadowoleni.

  Szkół, z którymi współpracuje Winkelmann, jest więcej. Od roku 2014 firma organizuje zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Legnicy w zawodzie
  ślusarz-spawacz. Najlepsi praktykanci po zakończeniu szkoły otrzymują propozycję zatrudnienia.

  Winkelmann prężnie współpracuje również z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.
  Co roku studenci uczelni legnickich oraz wrocławskich odbywają w firmie praktyki. Spółka uczestniczy też
  w programie międzynarodowej wymiany uczniów i studentów (w ramach programu Leonardo da Vinci
  i Erasmus).

 • Polityka personalna

  Cel działań personalnych
  Polityka personalna firmy koncentruje się na Pracownikach, dzięki którym osiągamy biznesowe
  i strategiczne cele. Kompetentny, zaangażowany zespół, który chce rozwijać się wraz z firmą, stanowi istotny czynnik naszej przewagi konkurencyjnej.

  Kluczowe w zarządzaniu kapitałem ludzkim jest pozyskiwanie i inwestowanie w Pracowników, którzy:

  • rozumieją potrzeby Klientów,
  • myślą innowacyjnie,
  • są otwarci na zmiany,
  • chcą bezustannie doskonalić swoje umiejętności,
  • chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem.

   
  Jak realizujemy naszą politykę personalną?
  Przywiązujemy dużą wagę do procesu rekrutacji i selekcji. Stale rozwijamy metody oceny kandydatów
  pod kątem ich przyszłej przydatności w pracy dla naszej firmy.

  Wspieramy rozwój wiedzy i umiejętności Pracowników, kierując ich na odpowiednio dobrane szkolenia
  i studia.

  Oprócz sposobów płacowego motywowania, organizujemy spotkania integracyjne i finansujemy aktywność kulturalną czy sportową naszych Pracowników.

  Aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności. Wspieramy pieniężnie akcje społeczne, utrzymujemy kontakty ze szkołami i uczelniami.

  Wszystkie te działania budują i promują markę naszej organizacji jako wiarygodnego partnera biznesowego i pożądanego Pracodawcy.