Kontakt

Winkelmann Group

Heinrich-Winkelmann-Platz 1
59227 Ahlen

Postfach 2655
59213 Ahlen

T: +49 (0) 2382 / 856-0
F: +49 (0) 2382 / 856-9188

Sie haben eine Frage?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

» Kontaktformular » nach oben
 • Osoby kontaktowe

  Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia. Skontaktuj się z nami!

  Zakład nr 1
  Aleksandra Białek
  Tel: +48 76 850 88 66
  Fax: +48 76 850 88 34
  aleksandra.bialek@winkelmann-group.de

  Zakład nr 2
  Paulina Dola
  Tel.: +48 76 850 89 05
  Paulina.Dola@winkelmann-group.de

  Zakłady Automotive
  Joanna Wrona
  Tel: +48 76 850 48 32
  joanna.wrona@winkelmann-automotive.com

  Dział Zakupów Strategicznych
  Anna Chańska
  Tel.: +48 76 850 47 42
  anna.chanska@winkelmann-group.de

  Formularz kontaktowy

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Winkelmann Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 277 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy emaila: dane.osobowe@winkelman-group.de
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
  5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.
  6. Przysługuje Państwu prawo do:
   • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
   • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
  8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 • Wskazówki dojazdu